Viisi rytmiä

Sisäiselle tanssimatkalle 5 rytmin tahtiin

Viisi rytmiä kutsuu tanssijaa matkalle ratsastamaan elämän aallolla. Terapeuttisen matkan aikana tanssija käy läpi tunteita, ikäkausia, vuorovaikutusta ja monia muita elämän teemoja.

Ihmiset ovat tanssineet kautta historian. Kehon liikkeen avulla on ilmaistu tunteita, juhlittu ja oltu vuorovaikutuksessa muihin. Nykypäivän länsimainen ihminen on keskittynyt liian usein pelkästään mieleensä niin, että kehollinen ilmaisu on jäänyt taka-alalle.
Eräs länsimaiselle ihmiselle sopiva tapa olla läsnä kehossaan on liikemeditaatiotanssi nimeltään 5 rytmiä. Se syntyi neljä vuosikymmentä sitten amerikkalaisen tanssijan, Gabrielle Rothin, kehittämänä.
- Gabrielle loukkasi jalkansa eikä pystynyt vähään aikaan tanssimaan. Tänä aikana hän tarkkaili ihmisten tapaa liikkua ja havaitsi heidän liikehtivän lähinnä viidellä eri tavalla, kertoo 5 rytmin ohjaaja 44-vuotias englantilainen Dawn Morgan. Hän on juuri päättänyt 5 rytmin tanssimeditaatiokurssinsa Helsingissä.

Elämän kiertokulussa

Viisi rytmiä käydään läpi useimmiten muutaman tunnin aikana, joten aikaa on runsaasti uppoutua jokaiseen rytmiin ja niiden vaikutuksiin.
- Viiden rytmin matka tanssitaan useimmiten nauhalta tulevan musiikin säestyksellä. Säestäjänä voi olla myös live bändi tai rumpuja – tai ei musiikkia lainkaan. Workshopissa ohjaaja toimii tavallisesti dj:n roolissa, Dawn sanoo.
Viisi rytmiä muodostaa ns. aallon (wave), joka heijastaa laajasti ihmisen elämänkaaren kiertokulkuja: ikäkausia, tunteita, olotiloja, luonnon elementtejä, kehon osia, rakastelun vaiheita yms.
Rytmit ovat nimeltään 1. virtaus, 2. staccato, 3. kaaos, 4. lyyrinen, 5. hiljaisuus . Niiden tempo vaihtelee; tanssi alkaa rauhallisella rytmillä, mutta kiihtyy koko ajan. Lopuksi aalto vie takaisin hitaaseen tanssiin. Näin on elämässäkin; rytmit muuttuvat ja vaihtuvat noudattaen aaltomaista liikettä.

Tie ekstaasiin

Tanssi on hyvin luonnollinen tapa transsitilojen ja ekstaasin saavuttamiseen.
- Ekstaasi on synnyinoikeutemme. Alkuperäiskansat ovat aina kokeneet ekstaasin tanssin avulla. Viisi rytmiä on yksi keino tai kartta, jonka avulla ihminen pääsee kokemaan transsin.
Tanssi on myös hyvin terapeuttinen kokemus.
- Se luo kontaktin tunteisiin kehon kautta. Tanssi sisältää myös hyvin voimakkaan henkisen aspektin. Kehon liikuttaminen on henkilökohtainen ja sanaton kokemus eikä ulkoa ohjattu toiminto.
- Se kirkastaa tietoisuutta ja tehostaa hengitystä samalla kuin se tarjoaa kehollisen instrumentin luovaan ilmaisuun, kiteyttää Dawn. 5 rytmiä ei ole liian ohjauksellinen, vaan se nimenomaan antaa tanssijalle vapauden luoda itse oma tanssinsa.

Feminiininen virtaus

Virtaus aloittaa viiden rytmin sarjan. Se on kuuntelevaa ja vastaanottavaa.
- Virtaus on luonteeltaan fyysistä ja kohdentuu elämän alkutaipaleelle. Pieni vauva liikkuu hyvin virtauksenomaisesti. Äitikin liikkuu virrassa keinuttaessaan lastaan.
- Kun aikuisina tanssimme virtauksen tahtiin, voimme tarjota omalle sisäiselle lapsellemme tilaa liikkua sille luonteenomaisella tavalla ja toisaalta ravita sitä. Tässä mielessä virtaus on hyvin parantavaa, Dawn toteaa.
Virtaukseen sisältyy myös sisäänpäin kääntyneisyyttä ja oman kehon vahvaa kuuntelemista.
- Tanssija kuuntelee omaa kehoaan ja sitä, miten se haluaa liikkua. Virtaukseen liittyvä kehon osa on jalat, jotka tanssijaa vievät.
Virtaus liittyy maa-elementtiin ja sen energia on luonteeltaan feminiinistä.
- Virtaus katsotaan esimerkiksi rakastelun alkuvaiheeksi, mikä on usein hyvin feminiinistä. Lähentyminen ja liikkuminen on hellää ja hiljaista vetovoimaa sekä liekin syttymisen aikaa.

Maskuliininen staccato

Staccato on edellistä nopeampi ja houkuttelee terävämpiin liikkeisiin. Elementti on tuli ja siinä ilmentyy maskuliininen energia.
- Staccato on imaisullisempi ja energia pyrkii itsestä ulos eikä niinkään sisäänpäin kuten virtauksessa. Tanssissa liikkeet muodostuvat usein nopeiksi, kulmikkaiksi ja teräviksi, kun taas virtauksessa ne ovat sulavia ja pehmeitä, Dawn selvittää.
Staccaton avulla etsitään omaa paikkaa suhteessa muihin.
- Ominaispiirteisiin liittyy sydäntason kontaktin luominen kanssakulkijoihin edellistä enemmän. Tosin kontaktin voi luoda toiseen missä tahansa rytmissä. Staccato onkin hyvä tilaisuus harjoitella vuorovaikutusta toisen tanssijan kanssa ilman sanoja.
Teemaksi muodostuu usein omien rajojen määrittely suhteessa toisiin. Sen ikäkausi on lapsuus.
- Lapsena ihminen pyrkii tunnistamaan itsensä, etsii omia rajojaan ja omaa paikkaansa muiden ihmisten keskellä. Staccatossa ihmiset saattavat tanssia hetken parin kanssa luoden yhteisiä liikkeitä ja energiaa sen aikana. Tanssi kunkin parin kanssa saattaa olla hyvin erilainen ja se heijastaa tapoja vuorovaikuttaa eri ihmisten kanssa, Dawn sanoo.
Rakastelussa staccato-rytmi edustaa jo intohimon ja toiminnan vaihetta. Kehonosa on sydän sekä lantio.

Mieletön” kaaos
Kaaos on vesi-elementti. Tällöin tanssisalissa tapahtuu usein ryhmien muodostumista.
- Ryhmätanssille ominaisella tavalla saattaa syntyä piiri, joka toimii eräänlaisena turvallisena kehyksenä kaaoksen ilmaisulle. Näin siitä ei tule liian hallitsematonta, Dawn selvittää.
Kaaos houkuttelee revittelemään ja päästämään irti hyvin nopeatempoisen musiikin siivin.
- Kaaos edustaa puberteetti-ikää, jolloin kokeillaan rajoja. Tällöin erottaudutaan äidistä ja isästä – kahdesta edellisestä rytmistä – ja etsitään sitä, kuka minä olen ilman muita.
- Tilaan liittyy epävarmuutta, kokeilua, etsimistä, muutosta ja uuden minän havainnointia.
- Kehon osa on pää; ihminen päästää irti oman mielen ohjauksesta. Mieli ei tällöin kontrolloi kehoa vaatimuksillaan ja irtipäästämisen kokemus toteutuu, Dawn sanoo. Rakastelussa kaaos edustaa orgasmia, jossa kontrolli on jo hyvin mitätön.

Lyyrisen rauha ja keveys

Lyyrinen rytmi alkaa palata jälleen seesteisyyteen.
- On kuin uusi ovi olisi avautunut, kun olet päästänyt irti. Sisimmässä vallitsee rauha ja keveys, jota luonnon ilma-elementti lyyrisessä edustaa. Lyyristä on kaikkein vaikeinta opettaa, sillä se on hyvin henkilökohtainen rytmi ja kokemus, Dawn sanoo.
Lyyrinen edustaa aikuisen energiaa.
- Olet elänyt lapsuuden ja nuoruuden ja nyt siirtynyt kypsän aikuisen elämänkokemukseen. Olet selvemmillä vesillä siitä, kuka olet ja osallistut myös yhteisösi elämään.
Lyyrisen rytmin kehon osa on sormenpäät.
- Liikkeet voivat olla itseään toistavia, hyvin kauniilla tavalla. Tämä on rytmi, jossa kaikkein helpoiten voi löytää transsitilan. Rakastelussa lyyrinen edustaakin orgasmin jälkeistä tyydytyksen tilaa.

Hiljaisuuden aikaan

Viimeinen rytmi, johon ihminen saapuu, on hiljaisuus ja sen elementti on eetteri.
- Eetteri on ilmaakin kevyempää. Kehollisessa ilmaisussa siinä on voimakkaasti läsnä hengitys. Elämänkaaressa hiljaisuus edustaa vanhuutta ja kuolemaa.
- Kun Gabrielle Roth seurasi katukuvassa vanhan miehen tapaa liikkua, se poikkesi olennaisesti virtaavasta, kaoottisesta ja kevyestä liikehdinnästä. Vanhus liikkui hidastetusti ja rajoitetusti.
Hiljaisuus kunnioittaa lepoa ja rauhaa, mutta on silti täynnä elämää.
- Tässä tilassa luonasi voi vierailla viisas isoäiti tai isoisä. Näet jo elämästä kokonaiskuvan. Olet läsnä hengityksesi avulla. Hiljaisuudessa integroituu koko matka ja ollaan pääsemässä perille, Dawn selvittää.

Elämän aalto

Koko viiden rytmin läpikäyminen tanssimeditaatiossa muodostaa aallon.
- Kyseessä ei ole mikään tiukka järjestelmä, jota pitäisi tarkalleen noudattaa. Eri rytmit ja niiden liiketavat ovat vain suuntaa-antavia. Prosessi voi sisältää pelkästään erilaisia fyysisiä tapoja liikkua ja tämä on sinänsä täysin riittävä, Dawn sanoo.
Yhtä rytmiä voidaan periaatteessa tanssia kuinka kauan tahansa.
- Kaikkia viittä ei ole pakko käydä läpi samalla kertaa. Itse painotan usein virtaavan rytmin tärkeyttä ja käytän runsaasti aikaa sen tanssimiseen.
Tanssimatkalle voidaan toki valita myös erilaisia painopisteitä ja teemoja.
- Teemana voi olla esimerkiksi tunne-elämän matka, jolloin tanssitaan eri rytmeihin liittyviä tunnetiloja. Virtaus edustaa pelkoa, staccato vihaa, kaaos surua, lyyrinen iloa ja hiljaisuus tyhjyyttä ja rakkautta.
- Teemaksi voidaan ottaa myös eri ikäkausien läpikäyminen. Tällöin kaaos-rytmin aikana voidaan järjestää vaikkapa teinibileet ja pukeutuakin sen mukaisesti, Dawn sanoo. Mitään ehdotonta sääntöä ei kuitenkaan ole ja tärkeintä on kuunnella omaa kehoaan.

Terapeuttinen tanssi

Vuorovaikutus tanssijoiden välillä on mielenkiintoista, sillä se ei tapahdu tavalliseen tapaan verbaalisesti.
- Tanssitilassa toisen kohtaaminen kertoo myös paljon siitä, millä tavalla vuorovaikutamme ihmissuhteissamme. Toisen kanssa yhteisen tanssin luominen on jännittävää, antoisaa ja ennalta arvaamatonta. Kaksi tai useampi ihminen luovat yhdessä merkittävän kohtaamisen.
Tanssi irrottaa myös mielen prosesseista ja antaa tilaa keholle.
- Jotkut kokevat yhden rytmin mukavammaksi kuin toisen. Mutta mitä enemmän tanssii itselleen vieraampaa rytmiä, sitä enemmän saa kokea myös sen antaman lahjan.
Tanssissa ylipäänsä on aina läsnä terapeuttinen ja parantava voima.
- Keho tietää miten parantaa itsensä hyvin luonnollisesti, kun sille annetaan tilaa. Lisäksi tanssi on hauskaa ja energisoivaa. Se voi vapauttaa pitkästä masennuksesta yhtä hyvin kuin surusta tai vihasta, Dawn sanoo. Hän rohkaisee jokaista ihmistä tanssimaan vaikka itsekseen kotona.

Dawn Morgan – elämäntapana 5 rytmiä
Dawn itse sai kosketuksen tanssin maailmaan jo lapsuudessa kotonaan.
- Tanssi kuului perheeni kulttuuriin vahvasti ja meillä tanssittiin paljon. Teini-ikäni kapinassa löysin siitä itselleni hyvin hoitavan terapiamuodon sekä antoisan tavan kommunikoida myös muiden ihmisten kanssa.
Oman elämän kriisikodissa tanssista tuli Dawnin pelastaja ja parantaja.
- 5 rytmiä oli minulle todellinen löytö noin 17 vuotta sitten. Kouluttauduin Gabrielle Rothin oppilaana Amerikassa ja olen opettanut 5 rytmiä lähes vuosikymmenen, hän kertoo. 5 rytmin ohjaaminen vaatii koulutusohjelman ja sitä varten toimii kansainvälinen verkosto.
Dawn Morgan on yhdistänyt liikemeditaatioon monia muitakin työskentelymuotoja, jotka painottuvat kehon liikkeeseen ja tanssiin. Hän ohjaa sekä ryhmiä että konsultoi yksityisiä asiakkaita. Dawn opiskelee filosofian maisteriksi ja on erikoistunut juuri tanssin terapeuttisiin mahdollisuuksiin opinnoissaan ja työssään.
Morgan on viimeisen vuoden aikana vieraillut Suomessa jo neljä kertaa. Seuraava 5 rytmin workshop järjestetään Helsingissä 30.10. – 1.11.09. Kaikille avoimeen 5. rytmin tanssi-iltaan voi osallistua ennen kyseistä viikonloppua 29.10. Joogakoulu Shantissa . (Lisätietoja: shapeshift.co.uk, gabrielleroth.com, freewebs.com/wisdomofthehearth)
Teksti: Merja Kiviluoma


5 rytmin hyötyjä:
- Kohottaa kuntoa ja liikkuvuutta
- Lisää kehotietoisuutta, itsetuntoa ja itsehyväksyntää
- Auttaa tunnistamaan vuorovaikutustasoja ihmissuhteissa
- Tarjoaa sosiaalista kommunikaatiota ja toisten kohtaamista
- Lisää luovuutta ja ilmaisullisuutta
- Antaa mahdollisuuden elää ja purkaa tunteita kehosta
- Tapa ilmaista vihaa kontrolloidusti
- Vahvistaa omia henkilökohtaisia rajoja ja niiden tunnistamista
- Rauhoittaa ja vapauttaa mielen
- Tapa harjoittaa meditaatiota ja rukousta liikkeen avulla
- Vie matkalle minuuteen
- Hauskaa, leikkisää ja iloista

5 rytmin teemat:
1. Virtaus
- Elementti: maa
- Kehon osa: jalat
- Ikäkausi: vauvaikä
- Tunne: pelko
- Rakastelun vaihe: halun syttyminen
2. Staccato
- Elementti: tuli
- Kehon osa: sydän, lantio
- Ikäkausi: lapsuus
- Tunne: viha
- Rakastelun vaihe: intohimo
3. Kaaos
- Elementti: vesi
- Kehon osa: pää
- Ikäkausi: teini-ikä
- Tunne: suru
- Rakastelun vaihe: orgasmi
4. Lyyrinen
- Elementti: ilma
- Kehon osa: sormenpäät
- Ikäkausi: aikuisuus
- Tunne: ilo
- Rakastelun vaihe: tyydytys
- Elementti: eetteri
- Kehon osa: Hengitys
- Ikäkausi: vanhuus ja kuolema
- Tunne: rakkaus ja tyhjyys
- Rakastelun vaihe: rakastelun päättyminen, uni

Tanssimatkalla jonnekin
Noin 45 tanssimatkaajaa on kokoontunut Joogakoulu Shantin tiloihin matkaamaan 5 rytmin tahdissa seuraavan 3,5 tunnin ajan. Mitään ennakko-odotuksia on harvalla, sillä osa ei tarkkaan tiedä mitä odottaa tältä vappuaaton illalta.
Istumme hetken piirissä ja Dawn Morgan selvittää lyhyesti 5 rytmin periaatteet ja etenemisen, mutta kehottaa tanssijoita saman tien unohtamaan teoreettisen puolen ja uppoumaan vain omaan kehoonsa kohta alkavan tanssin kautta.

Siirrymme tanssilattialle ja tanssi alkaa lämmittelyrytmillä. Morganin ohjaus on minimaalista, mutta silloin tällöin hän antaa pientä ohjausta ja vinkkiä. Aluksi tanssijaa ohjaa pää, jonka mukana muu keho kulkee. Sitten kehoa ohjaavat olkapäät, kyynärpäät, kädet, lantio, polvet ja jalat – kukin vuorollaan. On mielenkiintoista seurata jonkun kehon osan johdatusta koko muulla olemuksella. Näistä kehonosista tulee tällä tavalla paremmin tietoiseksi.
Tanssin alkaessa huomaan olevani varautunut ja hieman estoinen, mutta sen edetessä pikku hiljaa vapaudun ja päästän irti mielen hallinnasta kehon hallintaan. Tämä ei ole kovin yksinkertainen asia ihmiselle, joka elää pääosin päässään ja mielessään.
Rytmi kutsuu erilaisiin asentoihin ja kehotyöskentelyyn, johon arkipäivän elämä ei koskaan vie. Tämä auttaa tiedostamaan runsaasti tukoksia, jännityksiä, tukahdutettuja tunteita yms. Rytmi kiihtyy ja kontrolli heikkenee. Kaaos-rytmin aikana tunnen olevani kuin humalassa eikä ajatteleva mieleni enää ohjaa tilannetta - mikä vapauttava kokemus!
Kohtaamisia tapahtuu. Vaikka tämä on henkilökohtainen kokemus, sitä rikastuttavat pienet, hetkelliset yhteiset tanssihetket muiden tanssimatkaajien kanssa.
Pitkät katsekontaktit ja kosketukset toisen kanssa eivät enää tunnu vaikeilta, vaan paljon puhuvilta. Ne koskettavat sielua ja sydäntä. Alussa tietyn ihmisen kohtaaminen muuttaa luonnettaan kun hänet tapaa myöhemmässä vaiheessa uudelleen. Jotain on muuttunut, vapautunut, prosessoitunut.
Satunnaisesti kohdalle osunut henkilö, jonka kanssa jakaa pienen hetken, on kuin tarot-korttien vetämistä. Omasta tarotpakastani nousee jossain vaiheessa ”toinen humalainen”, narri , joka lumoaa minut seikkailullisella ja iloisella energiallaan. Eräs naispartneri vaikuttaa tarotpakan hallitsijattarelta , jonka kanssa luomme erikoisia kuvioita feminiinisin liikkein. Aurinko näyttäytyy nuoren miehen muodossa; hänen avoin sydämensä on muurit sulattavaa. Hiljaisuuden-rytmin aikana kohdalleni osuu Egyptiläinen jumalatar, jonka silmiin uppoan täysin. Olen kuin toisessa elämässä, ajassa ja paikassa.
Kohtaamiset, kehoprosessi, liike, energian eläminen… nämä ovat kokemuksina vailla vertaa. En muista ennen tanssineeni lähes neljä tuntia ilman taukoja. En kuitenkaan tunne itseäni väsyneeksi, vain tyhjentyneeksi ja tyytyväiseksi. Ymmärrän paremmin tanssin syvällisen tärkeyden hengelle, sielulle ja keholle.

© 2006 Ulkoasu Merja Elisabeth - Tekninen toteutus Optinet kotisivut